Wikia


Wapen kan verwijzen naar:

  • Gevechtswapen, een stuk gereedschap dat gebruikt wordt om mensen en/of dieren letsel toe te brengen dan wel voorwerpen te beschadigen.
  • Wapen (heraldiek), een kleurig merkteken dat is verbonden aan een groep bij elkaar horende mensen.
  • Wapen (munt), een familiewapen als onderscheidingsteken op een munt
  • Wapen (strijdmachtonderdeel), een enigszins verouderde benaming voor een onderdeel van een strijdmacht in de oorlogvoering.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki